2020. március 17., kedd

Katolikus hittan


Hittan 3. osztály 2020. március 18.

Kedves Gyerekek!
A rendkívüli helyzetre való tekintettel most így, írásban kapjátok meg a tananyagot. használjátok a tankönyvet, amiben mindig megadom, hol van olvasni vagy megoldani való feladat. Az a tananyag, amihez kisfilmet találok, rövid videókkal is bővül. Ehhez kérjétek a szüleitek segítségét!
Sajnos így nem lesznek közös játékok és közös éneklések, amik nekem nagyon fognak hiányozni.
Nagyon várom, hogy véget érjen ez a nehéz helyzet és újra találkozhassunk személyesen is!
Szeretettel: Veronika nővér

Ismétlés
Nagyböjt: A húsvétot megelőz 40 napos előkészületi, bűnbánati időszak. Liturgikus színe: lila.
Húsvét: Jézus feltámadásának ünnepe.
Nagyhét: Virágvasárnappal kezdődik. Virágvasárnap emlékezünk arra, hogy Jézus ünnepélyesen bevonult Jeruzsálembe. Az emberek örömükben pálmaágakat törtek, azzal integettek. Köntösüket a földre terítették. Ezt kiáltozták: „Hozsanna, Dávid fiának!”


Nagycsütörtök: Jézus megmosta az apostolok lábát.
Itt a szentírási rész, bár kissé régies nyelvezeten:

És egy nagyon szép zenés feldolgozás a Mária evangéliuma c. rockoperából:

Tk. 84. old. Jézus az utolsó vacsorán búcsúzott el apostolaitól. Ez volt a világ első szentmiséje, ekkor szentelte pappá az apostolokat és megalapította az Oltáriszentséget. A kenyeret Testévé, a bort Vérévé tette. Ez ismétlődik minden szentmisében.
A Názáreti Jézus c. filmből:

Ez angolul van, de magyar felirattal, ezt is érdemes megnézni:

Jézus ezután az Olajfák hegyére ment imádkozni, ahol vérrel verítékezett.

Itt fogták el őt, miután Júdás 30 ezüstpénzért elárulta.
A főtanács elé vitték, ahol hamis tanúk vádolták. Kint, a ház előtt Péter háromszor tagadta le, hogy ismeri Jézust.
A főtanács a római helytartóhoz, Poncius Pilátushoz vitte Jézust, mert csak ő mondhatta ki rá a halálos ítéletet. Pilátus semmi bűnt nem talált Jézusban. Megostoroztatta, hogy a zsidók megnyugodjanak. A katonák kigúnyolták és tövissel koronázták Jézust.


Pilátus felajánlotta, hogy a közelgő húsvétra való tekintettel szabadon bocsát egy foglyot, ahogy minden évben szokás volt. Ő Jézus szerette volna elengedni, de a nép Barabást, a rablógyilkost követelte. Pilátus, hogy kifejezze: nem ő akarta Jézus halálát, a nép előtt megmosta a kezét. Mivel nem mert szembeszállni velük, aláírta Jézus halálos ítéletét. Jézus vállára vette a keresztet és elindult a keresztúton, a hegyre, amit héberül Golgotának, latinul Kálváriának, magyarul pedig Koponyák hegyének neveznek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése